Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing als u gebruik maakt van de website en/of diensten van Broekhuizen Schoenen. 

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft. Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over waarom uw gegevens nodig zijn en wat wij ermee doen. Wij verwerken uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


Persoonsgegevens 

Wanneer u gebruik maakt van onze webshop vragen wij bepaalde gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens: 

  • NAW gegevens 
  • Telefoonnummer 
  • Factuuradres 
  • Emailadres 
  • Betalingsgegevens 
  • Geslacht 
  • Geboortedatum 

 

Afhandelen van de bestelling 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan, inclusief uw betaling, gebruik van uw persoonsgegevens. Het kan voor een correcte afhandeling van uw bestelling nodig zijn uw NAW-gegevens te verstrekken aan derde partijen, zoals PostNL. 

 

Nieuwsbrief 

Wij sturen u onze nieuwsbrief als u zich daarvoor actief heeft ingeschreven. U kunt zich te allen tijde uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief. 

 

Beveiliging 

Wij maken gebruik van beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. 

 

Verstrekking aan derden 

Wij verstreken uw gegevens niet aan derde partijen. 

 

Remarketing 

Onze website biedt u de mogelijkheid, via de Facebook- en Instagramlogo’s onze bedrijfspagina’s te volgen. De achterliggende bedrijven, te weten Facebook en Instagram verzamelen daarbij informatie over u. Broekhuizen Schoenen verwijst u naar de algemene voorwaarden en privacy verklaringen van beide bedrijven, als u meer wilt weten over wat deze bedrijven met uw gegevens doen. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Broekhuizen Schoenen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website gepubliceerd worden, het verdient daarom aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

U heeft wettelijk het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neemt u daarvoor contact met ons op, door een mail te sturen naar info@broekhuizen-schoenen.nl . Om misbruik te voorkomen vragen wij u om identificatie. Dit betreft een foto van een identiteitsbewijs waarop uw BSN- en documentnummer onleesbaar zijn gemaakt. 

 

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer/tablet/telefoon plaatst op het moment dat je een website bezoekt. Bijna 90% van alle websites maakt gebruik van cookies. (Bron: Consumentenbond.nl) 

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet steeds dezelfde gegevens dient in te voeren of steeds dezelfde informatie ontvangt. Hierdoor wordt het gebruik van de webshop een stuk makkelijker. 

 

Welke cookies gebruiken wij? 

 

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de webshop optimaal functioneert. Wij gebruiken deze cookies bijvoorbeeld voor de volgende zaken: 

  • Onthouden van informatie, zodat het niet nodig is dat gegevens telkens opnieuw in te vullen. 
  • Doorgeven van informatie van de ene pagina naar de andere pagina, bijvoorbeeld van de productpagina naar de winkelwagen. 
  • Registreren van problemen, zoals inlogpogingen. 

 

Statistische cookies 

Door middel van statistische cookies kunnen wij de prestaties en webstatistieken analyseren en waar nodig verbeteringen aanbrengen in de structuur van de website en shop. Deze cookies zijn niet te herleiden tot personen. 

 

Advertentie cookies 

Deze cookies stellen ons in staat om onze webshopbezoekers relevante advertenties te tonen. Dit wordt retargeting/remarkteing genoemd. Om deze cookies te kunnen plaatsen is uw toestemming nodig. 

 

De consumentenbond heeft een handig artikel geschreven over cookies en hoe u cookies kunt verwijderen uit uw browser. Klik hier voor het betreffende artikel. 

 

Broekhuizen Schoenen behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de Cookieverklaring. Wijzigingen worden gepubliceerd op de website. In het geval van ingrijpende wijzigingen brengen we via e-mail op de hoogte.